title

 

 

Kloschterräbe Hoggkaländer

Oggdoober 2018 bis Dezämber 2019
16. Oggdoober 2018 Zyschtig 19.00 70. Mitgliiderversammlig
6. Novämber 2018 Zyschtig 19.00 Hogg
4. Dezämber 2018 Zyschtig 19.00 Hogg, s git Grättimanne
8. Jänner 2019 Zyschtig 19.00 Drey Keenigs Hogg /
Blagette Ussgoob
*15. Jänner 2019 Zyschtig 19.00 Källergaischtfescht mit Nachtässe
*5. Hoornig 2019 Zyschtig 19.00 Spaghettiässe/Blagette
19. Hoornig 2019 Zyschtig 19.00 Hogg/Blagette
5. Meerze 2019 Zyschtig 19.00 Hogg/Blagette
10. Meerze 2019 Sunntig 11.00 - 12.30 Waageyyweiig mit Apéro in Prattele
11. Meerze 2019 Määntig Fasnacht
12. Meerze 2019 Zyschtig
13. Meerze 2019 Mittwuche
2. Abrille 2019 Zyschtig 19.00 Hogg
*7. Maie 2019 Zyschtig 19.00 Sparseässe à discrétion
4. Juni 2019 Zyschtig 19.00 Hogg
*16. Juni 2019 Sunntig Glyggebummel fir alli - spezielli Yylaadig kunnt
3. Sebdämber 2019 Zyschtig 19.00 Hogg
1. Oggdoober 2019 Zyschtig 19.00 Hogg
15. Oggdoober 2019 Zyschtig 19.00 71. Mitgliiderversammlig
5. Novämber 2019 Zyschtig 19.00 Hogg
3. Dezämber 2019 Zyschtig 19.00 Hogg, s git Grättimanne

An de Högg isch uns jede Bsuecher willkumme, au ooni Aamäldig .
Spezielli Date sin fett gschriibe.

Reegle:
a) Jede Aggdyyve kunnt an jede Hogg, usser är/sii mäldet sich ab (zwingend)
b) Fir alli andere: S Stärnli (*) bedyttet, dass Di aamälde muesch. Fir die
andere Högg bitte wenn immer meeglig aamälde, damit d Käller Crew wisse fir wie vyyl si ebbis z Aesse mache mien.

e-mail fir Aa- & Abmäldige:   hogg@kloschterraebe.ch